Znajdź nas na:

Mérieux NutriSciences Polska

Adres
Waryńskiego 1 00-645 Warszawa
Telefon (48) 22 592-47-00
Faks (48) (22) 592-47-01
 
 
 
Laboratorium badawcze Mérieux NutriSciences Polska jest częścią grupy Mérieux NutriSciences, międzynarodowej sieci akredytowanych laboratoriów i biur konsultingowych wyspecjalizowanych w świadczeniu usług z zakresu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności.

Dzięki rygorystycznym procedurom, wypracowanym przy współpracy oddziałów Mérieux NutriSciences na całym świecie, oferujemy usługi najwyższej klasy, a nasi Klienci mogą mieć całkowite zaufanie do dostarczanych przez nas wyników i porad. Wysokie kwalifikacje personelu, w połączeniu z czterdziestoletnim doświadczeniem korporacji i ciągłą wymianą doświadczeń w skali całego świata, pozwalają nam skutecznie wspierać przedsiębiorstwa działające zarówno na rynkach lokalnych jak i zagranicznych.

Dbamy o bezkonkurencyjną doskonałość i wyczerpującą ofertę usług pozwalających współpracującym z nami firmom skutecznie zarządzać jakością i projektować produkty spełniające oczekiwania konsumentów.

Profesjonalne rozwiązania dla firm

Specjaliści Mérieux NutriSciences są strategicznymi partnerami w procesie rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i jakości żywności. Nasi eksperci pomogą Państwu zinterpretować wyniki analiz, ustalić specyfikacje do badań, a także rozwiązać napotkany problem. Stosując najdoskonalsze metodyki i zaawansowaną technologię, nasi specjaliści dostarczą państwu najdokładniejszą ekspertyzę pozwalającą zapewnić bezpieczeństwo i jakość produktów oraz zbudować silną markę.

Kompleksowa obsługa

Nasi specjaliści z zakresu analiz sensorycznych i badań konsumenckich dostarczą Państwu wiarygodnych danych, niezbędnych do podejmowania strategicznych decyzji rynkowych, a także uzyskać informacje odnośnie trwałości i składu produktu na różnych etapach jego życia, zaś nasi konsultanci pomogą zaprojektować proces kontroli jakości tak, by był zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi i aktualnymi normami.
 
 
 
 
Badania mikrobiologiczne

Wykonujemy jakościowe i ilościowe oznaczenia drobnoustrojów patogennych i wskaźnikowych w żywności, wodzie i kosmetykach prowadzone z zastosowaniem akredytowanych metodyk. Przeprowadzamy również szereg badań w ramach monitoringu środowiska w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny otoczenia produkcyjnego.

Oferujemy:

 Analizy produktów żywnościowych
 Próby przechowalnicze
 Analizy kosmetyków
 Badania wody i powietrza
 Testy higieniczne środowiska produkcyjnego

Badania fizykochemiczne

Nasze akredytowane laboratoria zapewniają profesjonalne usługi z zakresu chemii analitycznej, szybki czas realizacji oraz przeprowadzaną przez ekspertów analizę wyników. Wykonujemy szerokie spektrum analiz laboratoryjnych, które pomogą Państwu nadzorować jakość, spełnić wymagania prawne i projektować nowe produkty w oparciu o precyzyjne dane.

Oferujemy:

 Badanie i oznaczanie wartości odżywczej - witamin, białka, cukrów, błonnika, tłuszczu, wody, soli i innych
 Kontrolę zanieczyszczeń i pozostałości - metali ciężkich, pestycydów, leków weterynaryjnych, mykotoksyn, dioksyn i innych
 Oznaczanie alergenów
 Wykrywanie GMO
 Kontrolę zafałszowań
 Oznaczanie akryloamidu w żywności
 
Badania sensoryczne i konsumenckie

Oferowane przez nas usługi z zakresu analizy sensorycznej i badań konsumenckich pozwalają na ocenę jakości produktów spożywczych i napojów, porównanie z produktami konkurencji, poznanie preferencji konsumentów oraz tworzenie nowych koncepcji produktów. Dostarczymy Państwu danych, które pozwolą świadomie podejmować trafne decyzje marketingowe.

Oferujemy:

 Badania konsumenckie - pozycjonowanie produktu w odniesieniu do konkurencji, wybór najlepszej wersji produktu spośród kilku prototypów, potwierdzenie akceptacji nowego produktu, określenie mocnych i słabych stron badanych produktów, wyodrębnianie podgrup konsumenckich o określonych preferencjach
 Laboratoryjne analizy sensoryczne - testy różnicowe, szeregowanie i skalowanie, profilowanie
 Szkolenia i konsultacje z zakresu analizy sensorycznej
 
 
 
 
Audyty i kontrole

Oferujemy dostosowane do potrzeb Klienta audyty kontrolne zakładów produkcyjnych i dostawców, szkolenia oraz doradztwo w zakresie systemów zapewnienia jakości, higieny pracy i prawa żywnościowego. Usługi eksperckie świadczone przez naszych audytorów pozwolą na identyfikowanie potencjalnych problemów przed ich wystąpieniem.

Pomożemy państwu nadzorować i wprowadzać:

 HACCP - Analiza Ryzyka i Kontrola Punktów Krytycznych
 GMP - Dobra Praktyka Produkcyjna
 GHP - Dobra Praktyka Higieniczna
 Wewnętrzne systemy jakości

Usługi techniczne, doradztwo i szkolenia

Podstawą naszych usług doradczych jest odpowiedź na potrzeby sektora spożywczego. Nasi specjaliści dotaczają porad na temat zagadnień technicznych oraz kwestii prawnych. Bez względu na specyfikę projektu, naszym celem jest zapewnienie najwyższego poziomu profesjonalizmu i wsparcia na każdym etapie procesu.

Oferujemy:

 Doradztwo w zakresie prawa żywnościowego i znakowania środków spożywczych
 Budowanie i nadzór dokumentacji produktowej
 Budowanie systemów oceny ryzyka
 Szkolenia otwarteszkolenia dedykowane oraz webinary

Dział badań eksperckich Food Science Center

Proponujemy szeroki zakres innowacyjnych usług badawczych dla przemysłu spożywczego, które pomogą  w zagwarantowaniu trwałości, jakości i bezpieczeństwa produktu oraz weryfikacji efektywności procesów produkcyjnych.

Oferujemy:

 Badania przechowalnicze żywności
 Wyznaczanie terminów przydatności do spożycia (TPS)
 Badania obciążeniowe żywności
 Walidacje procesów
 Eksperckie badania sensoryczne
 Konsumenckie projekty badawcze

 

Aby uzyskać szczegółowe informacje o zakresie oferty, skontaktuj się
z nami telefonicznie lub przez e-mail

 

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, firma Bio-Tech Media sp. z o.o., przykładając szczególną wagę do ich ochrony, dostosowała swoje zasady ich przetwarzania do obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

Nasza zaktualizowana polityka prywatności wprowadza wszystkie pozytywne zmiany, w tym sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Przedstawia sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować, aby skorzystać z przysługujących Ci praw.

W tej chwili nie musisz podejmować żadnych działań, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności ›
Rozumiem