Znajdź nas na:

Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Adres
Al.Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia
Telefon +48 58 698 21 34, 698 21 35
Faks +48 58 698 21 35

 

Laboratorium PPNT działa zgodnie wymaganiami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (z ang. Good Laboratory Practice – GLP).

Aby zapewnić najlepszą jakość badań Laboratorium PPNT zatrudnia wykwalifikowany personel, dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami, wyposażeniem, oraz stosuje najwyższe standardy jakości we wszelkich wykonywanych pracach.

 

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty badań:


Mikrobiologia

Wyposażenie oraz układ przestrzenny pracowni mikrobiologii spełnia wymogi dotyczące II poziomu bezpieczeństwa biologicznego. Oznaczenia mikrobiologiczne są wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami PKN oraz ISO. Przedstawiona oferta jest zestawieniem przykładowych badań jakie możemy wykonywać w pracowni. Opracowujemy metody badań i analiz na zamówienie klienta. 

Oferta:

 • Biofermentacja
 • Czystość mikrobilogiczna produktów kosmetycznych
 • Czystość mikrobiologiczna wody
 • Badanie czystości powietrza metodą sedymentacyjną

​Analiza chemiczna

Pracownia Analizy Chemicznej  wyposażona jest w wysokiej klasy instrumenty analityczne, m.in. chromatografy cieczowe z detekcją UV-VIS (DAD) i spektrometr mas z jonizacją poprzez rozpylanie w polu elektrycznym (ESI) z analizatorami kwadrupolowym i czasu przelotu (Q-ToF). Oznaczenia chemiczne są wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami PKN, wytycznymi zawartymi w Farmakopei Europejskiej. Optymalizujemy i walidujemy metody analityczne w zależności od potrzeb i oczekiwań Zleceniodawcy. Przedstawiona oferta jest zestawieniem przykładowych badań jakie możemy wykonywać w pracowni.

Oferta:

 • Analiza żywności i kosmetyków
 • Analizy próbek środowiskowych
 • Analizy surowców pochodzenia roślinnego
 • Analiza substancji farmaceutycznych
 • Analiza związków wysokocząsteczkowych i biomolekuł - białek, polimerów, kwasów nukleinowych

Hodowle in vitro

Laboratorium PPNT posiada w pełni wyposażoną pracownię do pracy z kulturami tkankowymi w warunkach in vitro. oraz dwa pomieszczenia fitotronowe, przeznaczone do namnażania roślin w warunkach in vitro oraz tzw. fitotron „ziemny” pozwalający na przystosowanie roślin do warunków panujących w środowisku naturalnym.

Oferta:

 • Hodowle komórkowe zwierzęce

Ofertę kierujemy do jednostek naukowo- badawczych, laboratoriów, firm realizujących projekty w obszarze szeroko pojętej biotechnologii. Przedstawiony przez nas zakres badań jest tylko częścią projektów jakie prowadziliśmy w laboratorium. Większość powstaje na zamówienie w zależności od potrzeb i oczekiwań naszych klientów.

 


Biologia Molekularna

Oferujemy szeroki zakres badań białek i kwasów nukleinowych. W pracowni proteomiki wykonuje się usługi związane z nadekspresją, oczyszczaniem oraz analizą białek (także z możliwością adaptacji metod do skali półprepartywnej).

 • Oczyszczanie białek wykonujemy w oparciu o metody z wykorzystaniem złóż jonowymiennych, hydrofobowych oraz powinowactwa przy pomocy specjalistycznego sprzętu np. niskociśnieniowego zestawu AKTprime (GE Healthcare). Protokoły analizy białek rekombinowanych tworzone są na zamówienie klienta. 
 • Badania DNA wykonywane są z wykorzystaniem czterokapilarnego sekwenatora DNA typu ABI PRISM 3130 Genetic Analiser (Applied Biosystem).

 

 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, firma Bio-Tech Media sp. z o.o., przykładając szczególną wagę do ich ochrony, dostosowała swoje zasady ich przetwarzania do obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

Nasza zaktualizowana polityka prywatności wprowadza wszystkie pozytywne zmiany, w tym sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Przedstawia sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować, aby skorzystać z przysługujących Ci praw.

W tej chwili nie musisz podejmować żadnych działań, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności ›
Rozumiem