Znajdź nas na:

NeoLekZintegrowane Laboratorium NeoLek Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii

Adres
ul. Rudolfa Weigla 12 53-114 Wrocław
Telefon +48 71 370 99 92
Faks +48 71 370 99 92

                             

Nowe wizje - Nowe leki

 

Zakres badań wykonywanych komercyjnie w Zintegrowanym Laboratorium NeoLek -Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii

 

Historia:


Badania nad aktywnością substancji o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym prowadzone są w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu od 1969 roku. Zapoczątkowane zostały przez zespół prof. Czesława Radzikowskiego. Wymiernym efektem tych wieloletnich badań było wyselekcjonowanie szeregu preparatów o aktywności przeciwnowotworowej, w tym wprowadzenie oryginalnego leku Ledakrin do kliniki oraz racemicznego chlorobromofosfamidu (preparat CMB-4A) do I/II fazy badań klinicznych oraz uruchomienie wytwarzania pięciu leków przeciwnowotworowych według technologii opracowanej w kraju.

W Laboratorium NeoLek prowadzimy kompleksowe badania przedkliniczne potencjalnych preparatów przeciwnowotworowych, mające na celu ocenę aktywności biologicznej, cech farmakologicznych, farmakokinetycznych czy dostępności biologicznej oraz tolerancji i toksyczności u zwierząt. Opracowujemy własne preparaty i technologie wykorzystujące wybiórcze nośniki substancji terapeutycznych.

 

Badania in vitro:


                                                                                

Zgodnie z przyjętą zasadą, wstępne badania aktywności biologicznej związków prowadzone są z wykorzystaniem hodowli komórkowych lub/i tkankowych in vitro. Dostęp do banku komórek linii nowotworowych oraz prawidłowych (ponad 160 referencyjnych linii) prowadzonego w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej stwarza możliwość prowadzenia badań z użyciem komórek nowotworowych wywodzących się z różnych narządów i tkanek zwierzęcych oraz ludzkich, włącznie z liniami komórek nowotworowych wrażliwych lub opornych na znane i stosowane w klinice leki przeciwnowotworowe. Nowoczesna aparatura zgromadzona w Laboratorium NeoLek zapewnia wydajność i wiarygodność wyników naszych badań.

 

 

 

Badania in vivo:


Instytut posiada nowoczesny zwierzyniec doświadczalny w pełni przystosowany do badań prowadzonych na zwierzętach konwencjonalnych oraz o  standardzie SPF (specific patogen free) lub o obniżonej reaktywności układu immunologicznego, koniecznej w badaniach wykorzystujących modele przeszczepialnych ludzkich nowotworów (ksenoprzeszczepy do myszy). W celu zapewnienia najwyższych standardów pracy jałowej, zwierzętarnię wyposażono w regały do klatek indywidualnie wentylowanych, tym samym ograniczając do minimum ryzyko kontaktu zwierząt z potencjalnie infekcyjnymi czynnikami pochodzącymi ze środowiska zewnętrznego. Nowoczesna stacja do wymiany klatek gwarantuje zachowanie najwyższych standardów higieny podczas zabiegów związanych z pielęgnacją zwierząt doświadczalnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu możemy zaoferować Państwu szczególne modele doświadczalne, które oprócz standardowej - podskórnej czy dożylnej – techniki wszczepiania komórek nowotworowych uwzględniają również metodę ortotopowego przeszczepiania nowotworu, polegającą na podaniu komórek nowotworowych do miejsca, z którego dany nowotwór wywodzi się naturalnie (np. do opłucnej, dojelitowo, dosutkowo).

 

​Badania fizykochemiczne:


Aktywność biologiczna związków chemicznych bezpośrednio wynika z ich struktury molekularnej. Dlatego, niezwykle istotną z punktu widzenia rozwoju leku jest ich wnikliwa analiza fizykochemiczna, która wraz z badaniami strukturalnymi stanowi nieodzowny element projektu nowego leku. W realizacji zadań badawczych Laboratorium NeoLek niezbędne jest wykorzystanie zaawansowanej aparatury pomiarowej tak, aby możliwe było prowadzenie szerokiego spektrum badań nad diametralnie różnymi klasami związków chemicznych:

 • aparat dla ultraszybkiej chromatografii cieczowej sprzężony ze spektrometrem mas typu Q -TOF
 • aparaty do wysokosprawnej chromatografii cieczowej
  z kolekcją frakcji wyposażone w:
  - detektory diodowe U V-VIS
  - detektor fluorescencyjny
  - detektor wyładowań koronowych
 • aparat do pomiaru dynamicznego rozpraszania światła i oznaczania potencjału zeta Aparatura ta jest nieocenionym narzędziem w badaniu oligomeryzacji białek, stabilności formulacyjnej cząsteczek, analizie zachowania cząsteczek w roztworze uwzględniającej ich interakcję o raz badaniach bakteriofagów.
 • spektrofotometr U V-VIS dwuwiązkowy z przystawką termostatującą

 

 

 

 

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, firma Bio-Tech Media sp. z o.o., przykładając szczególną wagę do ich ochrony, dostosowała swoje zasady ich przetwarzania do obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

Nasza zaktualizowana polityka prywatności wprowadza wszystkie pozytywne zmiany, w tym sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Przedstawia sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować, aby skorzystać z przysługujących Ci praw.

W tej chwili nie musisz podejmować żadnych działań, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności ›
Rozumiem