Znajdź nas na:

Centralne Laboratorium Agroekologiczne

Adres
ul. B. Dobrzańskiego 3 20-262 Lublin
Telefon +48 81 440 87 84
Faks +48 81 440 87 86

Mamy przyjemność zakomunikować Państwu, że w dniu 20.11.2012 r. Polskie Centrum Akredytacji uznało nasze kompetencje w zakresie świadczenia usług badawczych przyznając Centralnemu Laboratorium Agroekologicznemu akredytację nr AB 1375.

 


Najnowszy spot reklamowy CLA

Aminokwasy i aminy biogenne
Zakres badań aminkwasów i amin biogennych: Oznaczanie aminokwasów fizjologicznych, Tryptofan, Oznaczanie amin biogennych, Aminokwasy po hydrolizie kwaśnej w tym lizyna, Aminokwasy siarkowe w 1 próbie hydrolizatu, Aminokwasy w 1 próbie hydrolizatu skład bez tryptofanu, Aminokwasy w 1 próbie hydrolizatu pełny skład
 

Badnia podstawowe
Zakres badań podstawowych obejmuje: inne, pH, Skrobia, Frakcje włókna ADF, Frakcje włókna:` NDF, Włókno surowe, Błonnik, Celuloza, błonnik, Popiół nierozpuszczalny w 10% roztworze HCl Popiół surowy Tłuszcz surowy po hydrolizie Tłuszcz surowy Azot rozpuszczalny po traktowaniu pepsyną w roztworze HCl Azot niebiałkowy w mleku Azot białkowy w mleku Azot ogólny (białko surowe) Wilgotność (sucha masa)
 

Badnia wód
Zakres badania: Mętność, BZT, ChZT, Utlenialność z KMNO4 (indeks nadmanganianowy), Twardość wody (sumaryczna zawartość wapnia i magnezu), ChZT, BZT, Ekstrakt eterowy, Siarczany, WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), Ogólny węgiel organiczny (OWO) i rozpuszczony węgiel organiczny (RWO), Azot ogólny, Fosfor ogółem, Azot amonowy (amoniak), Fosforany, Azot azotanowy- azotany(V), Aniony (chlorki, bromki, azotany(V), azotany(III), fosforany), Barwa, Tlen rozpuszczony, Przewodność elektryczna właściwa, pH, Zawiesina ogółem, Hg, Al, Ni, As, Cr ogólny, Pb, Cd, Se, As, Na, K, Ca, Mg, Zn, Fe, Cu, Mn
 

Cukry rozpuszczalne w wodzie
Zakres badan: Oznaczanie stopnia skleikowania skrobi, Oznaczanie zawartości sacharozy w korzeniu buraka cukrowego metodą polarymetryczną, Oznaczanie zawartości glukozy, fruktozy, sacharozy, sorbitolu w sokach owocowych i warzywnych techniką HPLC z detekcją refraktometryczną, Cukry ogółem, Cukry (w próbie występuje tylko laktoza i sacharoza), Cukry (w próbie występuje tylko glukoza i sacharoza), Cukry (w próbie występuje tylko glukoza i laktoza), Cukry sacharoza (w próbie występuje tylko sacharoza),Cukry laktoza (w próbie występuje tylko laktoza), Cukry glukoza (w próbie występuje tylko glukoza)
 

Mikroskopia - przygotowanie preparatów oraz korzystanie z mikroskopów
Archiwizacja danych na CD/DVD, Wydruk zdjęcia z mikroskopu optycznego, Korzystanie z analizatora obrazu (1 godzina pracy), Wykonanie 1 zdjęcia z mikroskopu stereoskopowego...
 

Pomiar z wykorzystaniem grammautomatu (lub pomiar luminescencji)
Gammautomat (lub pomiar luminescencji)
 

Inne badania lub oceny
Inne badania, Oznaczanie zawartości ketonów w roztworze etanolowym ketonu metylowoetylowego, Cholesterol w makaronach, Likopen, Oznaczenie zawartości teobrominy w kakao, czekoladzie i wyrobach czekoladowych...
 

Przygotowanie prób do oznaczeń
Liofilizacja, Ekstrakcja/Izolacja/Oczyszczanie i inne, Ujednorodnienie próby niejednorodnej o masie całkowitej do 20 g, Ekstrakcja tłuszczu do badań składu tłuszczu...
 

Skład mineralny w glebach
Badanie zawartości pierwiastków w glebie
 

Skład mineralny w materiałach stałych, zawiesinach itp.
Badanie składu mineralnego: Na, K, Ca, Mg, Zn, Fe, Cu, Mn
 

Skład mineralny w surowicach i mineralizatach
Badanie składu mineralnego: Hg, Pb, Cd, Se, As, Na, K, Ca, Mg, Zn, Fe, Cu, Mn
 

Stanowiska pracy
Pomiar natężenia oświetlenia, Pomiar hałasu, Oznaczenie eteru dwuetylowego, Oznaczanie benzenu, Oznaczanie toluenu...
 

Substancje biologicznie czynne
Ginsenozydy w żeńszeniu, Analiza jakościowa i ilościowa olejków eterycznych (zawartość procentowa) poszczególnych składników olejków eterycznych, Analiza jakościowa i półilościowa (udział procentowy) poszczególnych składników olejków eterycznych...
 

Szkolenia praktyczne
Analiza jakościowa i ilościowa, Spektrofotometria UV/VIS, ASA, HPLC, GC, Mikroskopia
 

Tłuszcze, masła, biodiesel
Oznaczanie zawartości estrów i estru metylowego kwasu linolenowego w FAME, Oznaczanie zawartości metanolu w FAME, Oznaczanie zawartości wolnego glicerolu w FAME, Oznaczanie zawartości wolnego i ogólnego glicerolu oraz mono-, di- i triacylogliceroli
 

Udostępnienie aparatury
Densytometr skanerowy, Spektrofluorymetr, Spektrofotometr dwuwiązkowy UV-VIS, Niskociśnieniowy chromatograf cieczowy (detektor UV)
 

Wartość kaloryczna
Oszacowanie wartości kalorycznej (na podstawie przeliczników po oznaczeniu; białka, tłuszczu, popiołu, błonnika pokarmowego enzymatycznę, wilgotności)
 

Witaminy
Oznaczanie witaminy C w artykułach żywnościowych metodą HPLC, Witamina C, ß-Karoten, Karotenoidy, Witamina B1 w mleku, Witamina B1 Witamina D3

 

Woda dejonizowana

W celu uzyskania dokładniejszych informacji zapraszamy na naszą stronę: http://www.cla.up.lublin.pl/

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, firma Bio-Tech Media sp. z o.o., przykładając szczególną wagę do ich ochrony, dostosowała swoje zasady ich przetwarzania do obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

Nasza zaktualizowana polityka prywatności wprowadza wszystkie pozytywne zmiany, w tym sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Przedstawia sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować, aby skorzystać z przysługujących Ci praw.

W tej chwili nie musisz podejmować żadnych działań, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności ›
Rozumiem