Znajdź nas na:

Centrum Kosmetyków Dr Piotr Koziej

Adres
ul. Rajska 2/14 02-654 Warszawa
Telefon +48 22 114 50 78
Faks +48 22 121 87 49

Firma Centrum Kosmetyków Dr Piotr Koziej współpracuje z wieloma placówkami naukowymi. Laboratorium dysponuje najnowszymi technologiami, profesjonalnym sprzętem oraz długoletnim doświadczeniem lekarzy specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Do badań wykorzystywana jest najwyższej klasy aparatura do pomiarów parametrów skóry (Courage&Khazaka, VisiofaceQuick, Miravex Antera 3D) i współczynników UVB i UVA (UV-2000s Labmsphere). Metodyka badań opiera sie na najnowszych osiągnięciach nauki i własnych opracowaniach wykorzystujących wieloletnie doświadczenie i wiedzę lekarzy różnych specjalizacji – dermatologii, alergologii, okulistyki i ginekologii.

Wykonujemy kompleksowe pakiety badań kosmetyków oraz wyrobów chemii gospodarczej.

Sprawdzane są także produkty standardowe, specjalnego przeznaczenia, profesjonalne, sensitive oraz produkty przeznaczone dla dzieci.

Badania wykonane przez Centrum Kosmetyków Dr Piotr Koziej gwarantują jakość i bezpieczeństwo wyrobu oraz zgodność z aktualnymi normami europejskimi. Możliwe są różne rodzaje badan, dostosowane do rodzaju produktu i związanych z tym życzeń zleceniodawcy. Zapewniona jest pełna poufność wyników.

Laboratorium dysponuje szerokim panelem probantów – ochotników dobieranych przez lekarzy zgodnie z Deklaracją Helsinską, przepisami polskimi, Unii Europejskiej,                                                    wytycznymi COLIPA, z zastosowaniem kryteriów włączen i wyłączeń.

BADANIA

Wszystkie badania przeprowadzane sa zgodnie z aktualnym ustawodastwem branży kosmetycznej.

Ocena bezpieczeństwa - ocena wpływu kosmetyku na bezpieczeństwo zdrowia ludzi

Mikrobiologia - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, rozporządzeniami do Ustawy o kosmetykach i zaleceniami COLIPA, badania potwierdzające działanie biobójcze kosmetyków, wyrobów chemii gospodarczej i innych wyrobów, z wykorzystaniem metod ujętych w normach polskich i europejskich (m.in. PN EN 1040, PN EN 1275, PN EN 1276, PN EN 13697)

Testy Kosnerwacji - Warunki badania zgodnie z Farmakopeę Europejską
 

Dermatologia:

Patch Tests (otwarte, półotwarte, zamknięte)
Photo Patch Tests – ocena fototoksyczności i fotoalergii
testy tolerancji skóry w miejscu stosowania
RIPT (Repeated Insult Patch Test)


Aplikacyjne:

indywidualny dobór probantów ze względu na charakterystykę oraz przeznaczenie produktu
duże grupy probantów (zależne od zleceń producenta)
ocena tolerancji skóry na produkt w miejscu stosowania
możliwe prowadzenie badań pod kontrola lekarzy specjalistów z zakresu dermatologii ginekologii, okulistyki, alergologii i innych
indywidualna, subiektywna ocena każdego uczestnika badania:

- ocena walorów użytkowych wyrobu
- ocena deklarowanych przez producenta efektów działania


Aparaturowe:

Wszystkie badania aparaturowe przeprowadzone są w pomieszczeniu klimatyzowanym o temperaturze 22°C i wilgotności względnej powietrza 40 – 60%.

Aparatura Courage &Khazaka  – to urządzenie mające na celu analizę i ocenę stanu skóry poprzez określenie średniego wyniku zmian poszczególnych parametrów podczas badania. Probantom wyznacza się na skórze twarzy lub przedramienia 2 lub 4 pola o wymiarach 2 x 2cm, na które nakłada się oddzielnie oceniany preparat. Pomiarów dokonuje się przed przystąpieniem do badań, a następnie po aplikacji preparatu oraz w wyznaczonych badaniami terminach. W trakcie jednego badania, pomiary uzyskane z poszczególnych pól sumuje się i dzieli przez dwa lub cztery, określając w ten sposób średni wynik.
Aparatura Courage &Khazaka parametry: nawilżenie, TEWL, sebum (natłuszczenie), poziom pH, pigmentację (rumień i przebarwienia), temperatura, elastyczność. Wyniki przygotowane w formie: grafów, tabeli, opisów.

Aparatura VisioFaceQuick– to urządzenie mające na celu zobrazowanie analizy oraz oceny skóry. Probantom wykonuje się zdjęcia w urządzeniu przed aplikacją oraz w wyznaczonych terminach po aplikacji. Następnie zdjęcia są oceniane w programie dołączonym do urządzenia. Po wyznaczeniu miejsc /okolic badanych, program dokonuje porównania założonych parametrów oraz przygotowuje raport. /wygładzenie, zmarszczki, pory, koloryt - deta T, delta E/

Aparatura Miravex Antera 3D ™Urządzenie do analizy i oceny stanu skóry. Wyniki przygotowywane są w obrazach 2D i 3D oraz poprzez analizę spektralną skóry. Szybki skan pokazuje koloryt skóry, jej szorstkość, jak głębokie są zmarszczki, w jakim stopniu skóra jest uszkodzona przez słońce. Dzięki temu można zobaczyć efekty działania – wygładzenia poprawy kolorytu po zabiegach laserowych, peelingach, kremach. Urządzenie mierzy koncentrację melaniny i hemoglobiny co pozwala na dokładną analizę pigmentacji skóry, pozwala również na zbadanie długości, szerokości oraz głębokości zmarszczek.
Aparatura VisioFaceQuick/Antera parametry: rozmiar i głębokość zmarszczek, koloryt (rumień i przebarwienia), wygładzenie, poziom porów, UV. Wyniki przygotowane w formie: grafów, tabeli, opisów, zdjęć (do 4 zdjęć porównawczych).

Badanie termograficzne – badanie ma na celu termiczną ocenę skóry, świadczącą o ukrwieniu tkanki podskórnej. Najczęściej wykorzystuje się je w badaniu stopnia zaawansowania cellulitu i efektów jego leczenia.


Określenie Wspołczynnika UV (UVA i UVB):

szybkie i przydatne badanie w procesie recepturowania (wyniki do 3 dni)
badanie wodoodpornosci
badanie fototoksycznosci i fotoalergii (Photo Patch Tests)
badania współczynnika UV metoda in vitro (UV-2000s Labmsphere) zgodnie z wytycznymi COLIPA (guideline 2007), BOOTS (2008 revision) lub FDA:

- badanie współczynnika UVB - SPF
- badanie współczynnika UVA - UVAPF/UVB
- badania fotostabilności
- fala krytyczna

badania współczynników UV metoda in vivo; metodologia badań oparta na procedurach COLIPA oraz norm FDA

-badanie współczynnika UVB – SPF
-badanie współczynnika UVA – PPD

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, firma Bio-Tech Media sp. z o.o., przykładając szczególną wagę do ich ochrony, dostosowała swoje zasady ich przetwarzania do obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

Nasza zaktualizowana polityka prywatności wprowadza wszystkie pozytywne zmiany, w tym sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Przedstawia sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować, aby skorzystać z przysługujących Ci praw.

W tej chwili nie musisz podejmować żadnych działań, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności ›
Rozumiem