Znajdź nas na:

Selvita S.A.

Adres
ul. Bobrzyńskiego 14 Kraków 30-348
Telefon +48 12 297 47 00
Faks +48 12 297 47 01

SELVITA S.A.

Selvita jest polską firmą innowacyjną świadczącą usługi badawczo-rozwojowe oraz bioinformatyczne. Firma zatrudnia zespół wysokiej klasy specjalistów z obszaru chemii, farmacji, biologii molekularnej, biotechnologii i informatyki oraz współpracuje z wiodącymi uczelniami i ośrodkami badawczymi z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych.

Wraz z Laboratorium BioCentrum Selvita tworzy Grupę Kapitałową Selvita.

Od lipca 2011 roku, Selvita S.A. jest notowana na rynku NewConnect, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.


Misja


Misją Selvity jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań dla przedsiębiorstw oraz jednostek badawczo-rozwojowych, umożliwiających obniżenie kosztów prowadzonych prac, jak również zmniejszenie kosztów oraz czasu wdrożenia nowych technologii i produktów


Misja ta realizowana jest poprzez:

 • świadczenie usług oraz prac badawczo-rozwojowych w laboratoriach posiadających zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie oraz certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP),
 • zapewnienie w modelu outsourcingu wykwalifikowanych zespołów naukowo-badawczych, wyspecjalizowanych w określonych fragmentach procesu wprowadzania produktów na rynek,
 • tworzenie innowacyjnych i efektywnych kosztowo rozwiązań informatycznych przyspieszających prowadzenie badań i zmniejszających ryzyko ich niepowodzenia oraz ułatwiających utrzymanie w bieżącej pracy procedur wypracowanych w procesie akredytacji oraz wymagań systemów zarządzania jakością (ISO 17025, GLP, GMP).

Obszary działalności:


 • Pion Badań Biologicznych

BioCentrum, stanowiące Pion Badań Biologicznych, świadczy usługi z zakresu: analityki (w tym: opracowanie, walidacja i transfer metod analitycznych, kwalifikacja dostawców API, profile zanieczyszczeń, profile uwalniania, walidacja procesu mycia) chemii białek (analiza, produkcja i oczyszczanie preparatów białkowych, wysokoaktywnych enzymów, inhibitorów oraz inne preparatów-aktywnych biologicznie).

Ponadto Pion Badań Biologicznych oferuje badania przedklinicznych in vitro, z uwzględnieniem ADME, toksyczności oraz funkcjonalnych testów komórkowych, a także badania zgodne z dyrektywą REACH czy oznaczanie genotoksyczności.

 • Pion Syntezy Kontraktowej

W ofercie Pionu Syntezy Kontraktowej znajduje się pełen zakres usług związanych z syntezą związków biologicznie czynnych, w tym projektowanie szlaków syntetycznych oraz ich optymalizacja, małoskalowa synteza API i ich zanieczyszczeń. Ponadto dział ten prowadzi projekty z zakresu chemii obliczeniowej, drug discovery oraz modelowania in-silico.

 • Pion Bioinformatyczny

Pion ten specjalizuje się w kompleksowym wdrażaniu systemów LIMS (Laboratory Information Management System). W ofercie firmy znajduje się światowej klasy system STARLIMS z polskim interfejsem zapewniający zintegrowane zarządzanie pracą laboratoriów kontroli jakości i badawczo-rozwojowych zgodnie z wymaganiami systemów zapewnienia jakości, w tym  ISO 17025, GLP i GMP.

Pion Badań Własnych

Działalność Pionu Badań Własnych zorientowana jest na innowacje i rozwój oraz udział w różnorodnych projektach naukowo-badawczych. W ramach działań R&D Selvita rozwija innowacyjne struktury biologicznie aktywne będące kandydatami do późniejszej komercjalizacji przez klientów przemysłowych. Aktualnie Selvita prowadzi własne projekty innowacyjne w dziedzinie onkologii, chorób ośrodkowego układu nerwowego oraz chorób autoimmunologicznych.

Selvita realizuje projekty badawcze zarówno dzięki środkom własnym, jak i dzięki dofinansowaniu z grantów rozwojowych UE i uczestnictwu w europejskich projektach badawczych: PEPLASER, finansowany w ramach 7. Programu Ramowego oraz VACCIMMUNE, finansowany poprzez program EUREKA’S Eurostars.


Laboratoria Selvity


Laboratoria Grupy Kapitałowej Selvita zajmują powierzchnię 1400m2 w nowoczesnym Parku Life Science w Krakowie. Wartość inwestycji w adaptację i wyposażenie laboratoriów wyniosła 10 milionów złotych.

Laboratoria posiadają akredytację Głównego Inspektora Farmaceutycznego, jak również certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP).

Ponadto w laboratorium funkcjonuje informatyczny system firmy STARLIMS, który między innymi zapewnia klientom firmy dostęp do wyników i raportów dotyczących ich projektów.


Klienci Selvity


Do grona klientów Grupy Kapitałowej Selvita należą:

 • Koncerny i firmy biotechnologiczne oraz farmaceutyczne:

Adamed, Bioton, Fresenius Kabi Polska, Polfa Tarchomin, Polfa Warszawa, IBSS Biomed, ICN Polfa Rzeszów, Jelfa, Polpharma, Abbott, CosmoBio, Fermentas, Pfizer, MoLogic, Pharmathen, Ratiopharm, Wita,Sandoz, Sanofi-Aventis, Serva, Rottapharm Madaus, Orion Pharma, Evestra, The Institutes for Pharmaceutical Discovery

 • Instytucje naukowe i ośrodki badawcze:

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji w Warszawie, Uniwersytet M.Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Gdański Uniwersytet Medyczny (Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej), Uniwersytet w Bristolu, Uniwersytet w Turynie, Szkoła Medyczna w Hanowerze

 • Klienci przemysłowi:

Zakłady Azotowe „Puławy”, Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Centrum Badań Jakości sp. z o.o. z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.


Nagrody i wyróżnienia


 • Najbardziej innowacyjna firma biotechnologiczna w Europie Środkowo-Wschodniej

Selvita jest zwycięzcą konkursu „Masters of Innovation” rozstrzygniętego na10-tych Środkowo-Europejskich Targach Biotechnologii i Innowacyjnej BioGospodarki – BioForum 2011.

Głównym kryterium branym pod uwagę przy ocenie firm startujących w konkursie, była innowacyjność projektów badawczo rozwojowych prowadzonych przez firmę. Uczestnikami konkursu były najbardziej innowacyjne firmy biotechnologiczne w regionie.

 • Najszybciej rozwijająca się młoda firma technologiczna w Europie Środkowo-Wschodniej

Selvita została zwycięzcą XII edycji rankingu firmy doradczej Deloitte „Technology Fast 50 Central Europe”, w kategorii Wschodzące Gwiazdy.

Prestiżowy coroczny ranking Deloitte grupuje najszybciej rozwijające się firmy technologicznie innowacyjne z regionu Europy Środkowej na podstawie tempa wzrostu rocznych przychodów operacyjnych.


II miejsce w Rankingu najbardziej innowacyjnych firm małych i średnich w Polsce w 2010 roku w rankingu najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, organizowanym co roku przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

III miejsce w Rankingu 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce w 2010 roku
w rankingu najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, organizowanym co roku przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, firma Bio-Tech Media sp. z o.o., przykładając szczególną wagę do ich ochrony, dostosowała swoje zasady ich przetwarzania do obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

Nasza zaktualizowana polityka prywatności wprowadza wszystkie pozytywne zmiany, w tym sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Przedstawia sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować, aby skorzystać z przysługujących Ci praw.

W tej chwili nie musisz podejmować żadnych działań, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności ›
Rozumiem