Znajdź nas na:

W celu spełnienia oczekiwań Klientów oraz świadczenia szerokiego zakresu usług realizowanych przez TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., powstało Laboratorium Żywnościowe TÜV Rheinland Polska.

 

Kompetencje Laboratorium Badawczego TÜV Rheinland Polska zostały potwierdzone Certyfikatem akredytacji nr AB 904.

 

Laboratorium uzyskało zatwierdzenia:

 • Inspekcji Sanitarnej do wykonywania badań jako urzędowa kontrola jakości wody pitnej.
 • Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie badań żywności pochodzenia zwierzęcego. 

Laboratorium Żywnościowe prowadzące badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne zostało wyposażone w najwyższej klasy sprzęt pomiarowy. Wszystkie pomieszczenia laboratorium spełniają wymagania stref czystości kontrolowanej, ograniczając do minimum możliwość zanieczyszczenia badanych próbek na każdym etapie wykonywanych badań. Zespół badawczy tworzą specjaliści posiadający wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie w dziedzinie badań laboratoryjnych.

 

Wyposażenie Laboratorium Badawczego

Badania mikrobiologiczne

 • komory laminarne Hereus HS 15, 
 • zestaw cieplarek – Binder, 
 • inkubator chłodzący – Binder, 
 • inkubator CO2 – Binder, 
 • komora chłodnicza - Aqualytic, 
 • wirówka - Eppendorf, 
 • zestaw filtracji mikrobiologicznej – Sartorius, 
 • autoklaw – Varioklav, 
 • Bagmixer – Interscience.

Badania fizykochemicznie

 • spektrometr ICP: IRIS Intrepid II ICP-XDL, 
 • chromatograf cieczowy (HPLC): Spectra System, 
 • chromatograf gazowy (GC): Trace GC Ultra z detektorem FID i TCD, 
 • analizator rtęci: AMA 254, 
 • spektrofotometr UV/VIS: Genesys 6, 
 • mineralizatory- piece mikrofalowe.

 

Zakres badań Laboratorium fizykochemicznego

Laboratorium przystosowane jest do wykonywania różnorodnych analiz w zależności od rodzaju dostarczonego materiału:

 • produkty rolno-spożywcze,
 • próbki środowiskowe,
 • opakowania (z tworzyw sztucznych lub innych materiałów),
 • roztwory technologiczne,
 • zabawki.

Przeprowadzamy badania i analizy w zakresie:

 • oznaczania pierwiastków toksycznych ( ICP, UV/VIS),
 • oznaczanie składników podstawowych i mikroelementów ( ICP, UV/VIS),
 • analizy węglowodanów, soli, kwasowości, tłuszczy i białek,
 • klasycznej analizy miareczkowej na zawartości anionów i kationów,
 • pomiarów pH, przewodności, temperatury, wilgotności itp.

 

Zakres badań laboratorium mikrobiologicznego

Badania żywności i pasz:

 • Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych w 30°C.
 • Oznaczanie ogólnej liczby drożdży i pleśni w 25°C.
 • Wykrywanie obecności pałeczek z rodzaju Salmonella.
 • Liczba gronkowców chorobotwórczych.
 • Liczba bakterii z grupy coli
 • Liczba bakterii Escherichia coli β-glukuronidazo-dodatniej w 44°C
 • Liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae.
 • Obecność i liczba enterokoków
 • Liczba bakterii Clostridium perfringens.
 • Liczba bakterii beztlenowych przetrwalnikujących redukujących siarczany.
 • Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus w 30°C.
 • Liczba bakterii kwasu mlekowego.
 • Obecność i liczba bakterii Listeria monocytogenes

Badania wody:

 • Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów rosnących w temperaturze 22°C i 36°C.
 • Liczba i obecność bakterii grupy coli i Escherichia coli – metoda filtrów membranowych.
 • Liczba i obecność enterokoków kałowych - metoda filtrów membranowych.
 • Liczba i obecność bakterii beztlenowych przetrwalnikujących redukujących siarczany (clostridia) - metoda filtrów membranowych.
 • Liczba i obecność Pseudomonas aeruginosa - metoda filtrów membranowych.

Próby czystościowe:

 • Badanie czystości powierzchni z użyciem płytek kontaktowych.
 • Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza – metoda sedymentacyjna

Kontrola skuteczności sterylizacji:

 • Badanie jałowości sporali A – sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu.
 • Badanie jałowości sporali S - sterylizacja suchym gorącym powietrzem

 

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, firma Bio-Tech Media sp. z o.o., przykładając szczególną wagę do ich ochrony, dostosowała swoje zasady ich przetwarzania do obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

Nasza zaktualizowana polityka prywatności wprowadza wszystkie pozytywne zmiany, w tym sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Przedstawia sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować, aby skorzystać z przysługujących Ci praw.

W tej chwili nie musisz podejmować żadnych działań, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności ›
Rozumiem