Znajdź nas na:

Informacje

Chromatografia, czyli cuda w laboratorium
Chromatografia wykorzystywana jest w dwóch kierunkach. Pierwszy z nich to metoda analityczna, drugi – technika wydzielenia z mieszaniny oczekiwanego składnika. Nie tak dawno analiza ilościowa z zastosowaniem chromatografii cieczowej bazowała na gromadzeniu pewnych frakcji eluatu, a następnie na ich badaniu powszechnymi sposobami analitycznymi. A jak jest dzisiaj, w dobie pełnej automatyzacji?...
Wirówka: Model MPW 260: z chłodzeniem
Wirówka pracuje w szerokim zakresie prędkości, od 90-18000 rpm, stąd może być użytecznym urządzeniem w laboratoriach kultur komórkowych/laboratoriach biologii milekularnej/pracowniach biochemicznych. Szybko osiąga maksymalne zadane prędkości. Czas hamowania-optymalny. Brak startu przy niewyważeniu jest ogromnym atutem, podobnie jak możliwość stałego podglądu przeliczania rpm na rcf....
Czas na lab! Eurolab!
18 marca 2015 oficjalnie otwarte zostały 17. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych Targi Eurolab 2015 i Crimelab 2015. To specjalistyczna impreza o charakterze biznesowo-naukowym, skierowana do branży laboratoryjnej, powstająca przy współpracy merytorycznej ośrodków naukowo-badawczych z całej Polski. ...
Jak badać aktywność cytotoksyczną związków chemicznych?
Badanie związków chemicznych o potencjalnych zastosowaniu medycznym wymaga przeprowadzenia wielu testów biochemicznych. Jednym z podstawowych badań jest ustalenie aktywności cytotoksycznej danej substancji. Wstępne doświadczenia na poziomie in vitro nie mogą co prawda być w pełni równoznaczne z badaniami o charakterze in vivo. Stanowią jednak cenną informację o potencjalnym molekularnym mechanizmie...
Metrologia i biotechnologia podczas wykładów na Targach EuroLab
Pierwszego dnia 17. Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab, tj. 18 marca, zainteresowani będą mogli wziąć udział w konferencjach na tematy związane z metrologią. Poprowadzą je eksperci z Głównego Urzędu Miar oraz Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego. Wtedy także odbędzie się wykład z zakresu biotechnologii, który wygłosi Przewodniczący Komi...
Człowiek na szalce laboratoryjnej, czyli poszukiwanie leków sierocych na replikach tkanek
Zgodnie z definicją, za chorobę rzadką uznaje się chorobę, która dotyka nie więcej niż 5 na 10.000 osób. Tylko w Polsce na tego typu przypadłości cierpi 2,3-3 miliona osób. Biorąc pod uwagę niewielką ilość „materiału badawczego” testowanie leków z tego zakresu (tzw. leków sierocych) jest dodatkowo utrudnione i dla firm farmaceutycznych mało opłacalne. Z pomocą może przyjść więc nowa technologia – h...
11.02.2015 DNA, PCR, polimeraza
Analiza ilościowa real time PCR w praktyce
Łańcuchowa reakcja polimerazy w czasie rzeczywistym, powszechnie znana jako technika real time PCR, od lat stanowi złoty standard w badaniach ekspresji genów. Analiza wyników uzyskanych tą metodą jest istotnym etapem doświadczenia, a dobór odpowiedniego protokołu analizy zapewnia uzyskanie wiarygodnych wyników....
Polski analizator wyróżniony w konkursie Innovation and Research Award 2014
Fundusz Rozwoju Biznesu Karyntii wyróżnił analizator biochemiczny Equisse, jako urządzenie z zakresu nowoczesnych technologii. Pomysłodawcą koncepcji jest Polak, Tadeusz Tuora. Oprócz prestiżowej nagrody Innovation and Research Award 2014., został on także nominowany do nagrody Austrian National Prize for Innovation 2015. ...
Przechowywanie butli ze sprężonym gazem
Wiele laboratoriów korzysta z butli, w których może znajdować się różnego rodzaju sprężony gaz. Może być toksyczny, wybuchowy lub łatwopalny. Ponieważ znajduje się on pod dużym ciśnieniem, w trakcie wycieku rozprzestrzenia się bardzo szybko, stanowi więc duże zagrożenie. Pracować z użyciem butli ze sprężonym gazem mogą osoby, które przeszły odpowiednie szkolenie....
Startuje budowa LabFactor w Łodzi
21 stycznia 2015 roku o godzinie 12:00 nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego i podpisanie aktu erekcyjnego inaugurującego realizację projektu pod nazwą „Budowa nowego budynku Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej”. Budynek będzie unikalnym zestawieniem sprzętu w celach dydaktycznych....
20.01.2015 maski, półmaski, ochrona,
Swobodny oddech
W pracy ze szkodliwymi związkami lotnymi, bardzo ważna jest ochrona dróg oddechowych. Związki te mogą drażnić błonę śluzową, a nawet powodować jej poparzenia. Jeżeli np. pracujemy bez ochrony z substancją lotną o charakterze karcynogennym, otwieramy drzwi do naszego organizmu i pozwalamy na działanie takiego związku. Bardzo istotna jest świadomość z jakimi związkami pracujemy i jak możemy się ochro...
Możliwości bioanalizy
Każda osoba zgłębiająca tajniki organizmów żywych mogła być kiedyś uznawana za przeprowadzającą bioanalizę. Wraz z rozwojem biologii i nauk medycznych stała się ona oddzielną dziedziną nauk biologicznych. Jest źródłem nowych metod analitycznych. Pełni kluczową rolę w rozwoju medycyny, farmacji i kosmetologii....
Wiedza w kieszeni
Rozwój systemu Android i aplikacji mobilnych wprowadza wiele rozrywki oraz ułatwień do naszego życia. Pojawia się coraz więcej aplikacji dotyczących zdrowia, urody oraz biotechnologii. Te ostatnie mogą wspomagać pracę laboratoryjną, ułatwiać pozyskiwanie nowych informacji oraz powtarzanie wiedzy. ...
14.01.2015
Tomografia komputerowa w diagnostyce nowotworów
Tomografia komputerowa jest nieinwazyjnym oraz niebolesnym badaniem diagnostycznym, w którym wykorzystywane jest promieniowanie rentgenowskie. W zależności od rodzaju tkanki zmienia się ich gęstość, przez co pochłaniania jest różna ilość promieniowania. ...
12.01.2015
Co łączy bakterię z nowotworem?
Związek między uszkodzeniem tkanki, przewlekłym stanem zapalnym, a podwyższonym ryzykiem nowotworów skóry jest dobrze poznany. Niewiele jednak wiadomo na temat jego molekularnego podłoża. Naukowcy odkryli mechanizm, według którego uszkodzenia skóry mogą wywoływać nowotwory. ...
09.01.2015
Spektroskopia NMR - co powinniśmy o niej wiedzieć?
Spektroskopią możemy nazwać wszelkie metody badawcze, które analizują wpływ promieniowania elektromagnetycznego na materię. Wyróżniamy kilka rodzajów spektroskopii. Jednym z nich jest spektroskopia NMR, która znajduje zastosowanie w medycynie, chemii czy biologii....
02.01.2015
Inhibitory proteaz i ich znaczenie biologiczne
Inhibitory proteaz są substancjami hamującymi aktywność enzymów proteolitycznych. Wśród nich możemy wyróżnić inhibitory specyficzne, które powodują zahamowanie aktywności konkretnych proteaz lub typów proteaz, oraz niespecyficzne. Substancje te o charakterze białkowym bądź niebiałkowym mogą być stosowane w enzymologii jako narzędzia badawcze czy medyczne środki terapeutyczne....
31.12.2014
 Nanotechnologia, nanowarstwy – czy są nam potrzebne?
Nanotechnologią możemy nazwać cały zestaw technik i metod tworzenia struktur na poziomie pojedynczych cząstek i atomów, czyli o rozmiarach nanometrycznych. ...
30.12.2014
Transportery typu ABC
Transportery ABC stanowią jedną z najbardziej rozpowszechnionych rodzin białkowych. Są ATP-zależnymi pompami. Pełnią w organizmie rozmaite funkcje m.in. decydują o oporności komórek nowotworowych czy patogenów na leki....
29.12.2014 patent, Stem Cells Spin
Kolejny patent dla Stem Cells Spin
Biotechnologiczna spółka Stem Cells Spin S.A. z Wrocławia zdobyła 12 zagraniczny patent. Patent przyznano na terenie Ukrainy na wynalazek „Cell homogenate from stem cells derived from growingdeer antlers, a method of obtaining it and its use”....

Pasaż laboratoryjny

articles

Laboratoria w Polsce

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, firma Bio-Tech Media sp. z o.o., przykładając szczególną wagę do ich ochrony, dostosowała swoje zasady ich przetwarzania do obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

Nasza zaktualizowana polityka prywatności wprowadza wszystkie pozytywne zmiany, w tym sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Przedstawia sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować, aby skorzystać z przysługujących Ci praw.

W tej chwili nie musisz podejmować żadnych działań, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności ›
Rozumiem