Znajdź nas na:
Geomorr sp.j. powstała z przekształcenia Geomorr s.c. – firmy działającej na rynku od 2007 roku. Specjalizujemy się w obsłudze geologicznej szeroko pojętych inwestycji budowlanych oraz odnawialnych źródłach energii.Oferujemy rozpoznanie gruntu i doradztwo na etapie projektowym oraz badania laboratoryjne i nadzór na etapie wykonawczym.Posiadamy wykwalifikowaną kadrę inżynierską, bazę sprzętową oraz laboratorium geotechniczne (terenowe i stacjonarne), co pozwala nam kompleksowo realizować powierzone zadania.Jesteśmy firmą prężnie rozwijającą się, inwestującą zarówno w kadrę, jak i sprzęt. Stale podnosimy jakość i zakres świadczonych usług.

Geologia i ochrona środowiska

Ochrona środowiska:
Ekspertyzy i opinie o stanie zanieczyszczenia gruntów i wód
Określanie wielkości i zasięgu skażenia produktami ropopochodnymi, metalami ciężkimi, pestycydami i substancjami chemicznymi wokół obiektów, w których jest lub była prowadzona działalność gospodarcza
Kompleksowe analizy źródeł i rodzaju zanieczyszczeń wód powierzchniowych, podziemnych i gruntów
Oceny i raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko na różnych etapach ich realizacji

Geotechnika i geologia inżynierska:
Projekty geotechniczne i robót geologicznych
Opinie i ekspertyzy geotechniczne
Dokumentacje badań podłoża oraz geologiczno – inżynierskie
Wiercenia badawcze, pompy ciepła
Obserwacje hydrogeologiczne w otworach

Hydrogeologia i gospodarka wodna:
Projekty robót geologicznych
Opinie i ekspertyzy hydrogeologiczne
Dokumentacje hydrogeologiczne
Operaty wodnoprawne
Instalowanie piezometrów obserwacyjnych
Studnie wiercone

Geologia złożowa:
Projekty robót i dokumentacje geologiczne złóż kopalin we wszystkich kategoriach ich rozpoznania, wraz z określeniem jakości surowców,
Prace poszukiwawcze i rozpoznawcze,
Raporty o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięć polegających na wydobywaniu kruszywa,
Projekty zagospodarowania złóż i wnioski dla uzyskania koncesji na eksploatację,
Plany ruchu zakładów górniczych
Obsługa geologiczno-miernicza kopalni odkrywkowych, kierowanie ruchem kopalni
Doradztwo, analizy oraz nadzór na każdym etapie procesu koncesyjnego

Energia odnawialna

Fotowoltaika:
Pomoc w uzyskaniu dotacji
Projektowanie i budowa elektrowni fotowoltaicznych
Elektrownie fotowoltaiczne dla firm
Kompletne systemy fotowoltaiczne
Panele fotowoltaiczne
Hybrydy 

 

 

 

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, firma Bio-Tech Media sp. z o.o., przykładając szczególną wagę do ich ochrony, dostosowała swoje zasady ich przetwarzania do obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

Nasza zaktualizowana polityka prywatności wprowadza wszystkie pozytywne zmiany, w tym sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Przedstawia sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować, aby skorzystać z przysługujących Ci praw.

W tej chwili nie musisz podejmować żadnych działań, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności ›
Rozumiem