Znajdź nas na:

APIPOL-FARMA Sp. z o.o.

Adres
Ul. H. Cegielskiego 2 32-400 Myślenice
Telefon +48 012 254-90-09, 272-10-82
Faks +48 012 272-10-34

 

Zakres oferowanych usług

1. Projektowanie: - produktów leczniczych roślinnych

 • wyrobów medycznych,
 • kosmetyków,
 • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego i żywieniowego,
 • suplementów diety w oparciu o regulacje prawne specyficzne dla kategorii danego projektu


2. Opracowywanie technologii wytwarzania:

 • tabletek, tabletek powlekanych,
 • kapsułek,
 • proszków, granulatów, pudrów,
 • czopków,
 • maści, żeli, emulsji,
 • syropów, płynów,

3. Opracowywanie specyfikacji wymagań jakościowych i standardów/metod badań jakościowych

4. Badanie stabilności wyrobów

5. Projektowanie walidacji:

 • metod badawczych,
 • procesów produkcji – walidacje prospektywne i retrospektywne,
 • instalacji pomocniczych.


6. Projektowanie badań klinicznych wyrobów medycznych, leków OTC, żywności funkcjonalnej
 

Zakres oferowanych usług mikrobiologicznych:

1. Analiza mikrobiologiczna produktów leczniczych, wyrobów medycznych, dietetycznych środków spożywczych oraz kosmetyków:

 • Badanie ogólnej liczby bakterii
 • Badanie ogólnej liczby grzybów (pleśnie i drożdże)
 • Badanie obecności drobnoustrojów patogennych takich jak: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa,Candida albicans, Escherichia coli, Salmonella, bakterii Gram-ujemnych tolerujących żółć oraz drobnoustrojów beztlenowych z rodzaju Clostridium.

2. Oznaczenie aktywności mikrobiologicznej (MIC- minimal inhibitory concentration).

3. Badanie czystości mikrobiologicznej surowców i wody używanej do produkcji.

4. Monitoring środowiska produkcyjnego (badanie czystości powietrza, powierzchni, urządzeń i personelu).

5. Oznaczanie liczby bakterii kwaszących typu mlekowego w preparatach probiotycznych.

6. Badanie obecności Paenibacillus larvae w miodzie

 

Oferta współpracy w zakresie Systemu Zarządzania Jakością:

 • Analiza istniejącego systemu jakości (audit wstępny);
 • Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu;
 • Szkolenia wewnętrzne (prezentacja, materiały szkoleniowe);
 • Opracowanie dokumentacji systemowej w tym procedur, instrukcji, polityki jakości, analizy ryzyka HACCP;
 • Opracowanie księgi jakości;
 • Szkolenia pracowników w zakresie obowiązujących procedur i wymagań norm.
 • inne, w zależności od indywidualnych potrzeb.

Audity
Oferta dotyczy również auditów Systemów Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, 22000:2005 oraz GMP (audity wewnętrzne oraz audity u dostawców) mających za zadanie wskazanie miejsc wymagających doskonalenia w ramach Systemu Zarządzania Jakością.

Każda oferta jest przygotowywana w oparciu o indywidualne potrzeby Klienta.
 

Zakres usług w Dziale Kontroli Jakości:

 • analizy HPLC (detektor diodowy i detektor refraktometryczny)
 • analizy spektrofotometryczne
 • analizy miareczkowe
 • popiół całkowity i nierozpuszczalny w HCl
 • strata masy po suszeniu
 • pozostałość po wyprażeniu
 • analiza sitowa
 • gęstość nasypowa
 • współczynnik refrakcji
 • pH
 • przewodność
 • rozrzut masy
 • czas rozpadu kapsułek, tabletek, czopków i globulek
 • czas deformacji czopków i globulek
 • szczelność opakowań (blistrów)
 • aktywność wodna
 • analiza pyłkowa w miodzie przy pomocy mikroskopu Axioskop 2plus z kamerą cyfrową Axio Cam HRc
 • opracowanie i walidacja metod

Oferta współpracy w zakresie monitorowania działań niepożądanych

1. Wdrożenie lub doradztwo w zakresie wdrażania systemu pharmacovigilance.
2. Opracowywanie lub pomoc w opracowywaniu wymaganych procedur i instrukcji systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.
3. Sporządzanie lub pomoc w opracowaniu opisu systemu monitorowania działań niepożądanych (punkt 1.8.1 modułu dokumentacji rejestracyjnej wg CTD).
4. Rejestracja lub pomoc w rejestracji wytwórni w europejskim systemie wymiany informacji Eudravigilance (środowisko testowe, testowanie z Urzędem Rejestracji PLWM i PB, środowisko produkcji).
5. Obsługa elektronicznego systemu transmisji danych:

tworzenie i przesyłanie elektronicznych raportów zawierających opisy przypadków działań niepożądanych pochodzące z badań klinicznych i po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (SUSARs, ICSRs Reports) do Europejskiej Agencji ds. Leków i Urzędu Rejestracji;

 1. opracowywanie i przesyłanie raportów wstecznych (backlog);
 2. tworzenie i wysyłanie wiadomości powiadamiających o otrzymaniu raportów przesłanych przez inne podmioty zarejestrowane w systemie Eudravigilance;
 3. opracowywanie i transmisja raportów produktowych w celu uzupełnienia Słownika Produktów Leczniczych;
 4. przegląd bazy Eudravigilance;
 5. archiwizacja i/lub przesłanie plików.

6. Prowadzenie rejestru działań niepożądanych.
7. Szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu pharmacovigilance.
 

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, firma Bio-Tech Media sp. z o.o., przykładając szczególną wagę do ich ochrony, dostosowała swoje zasady ich przetwarzania do obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

Nasza zaktualizowana polityka prywatności wprowadza wszystkie pozytywne zmiany, w tym sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Przedstawia sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować, aby skorzystać z przysługujących Ci praw.

W tej chwili nie musisz podejmować żadnych działań, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności ›
Rozumiem