Znajdź nas na:

BLIRT S.A.

Adres
Trzy lipy 3/1.38 80-172 Gdańsk
Telefon +48 58-739-61-50
Faks +48 58-739-61-51
E-mail info@blirt.eu

Wyznaczanie współczynnika podziału (logP)związków

Zadaj zapytanie ofertowe

Dział Analityki firmy BLIRT S. A. przeprowadza analizy, mające na celu wyznaczenie współczynnika podziału substancji pomiędzy dwa niemieszające się rozpuszczalniki (LogP). Zazwyczaj jednym z rozpuszczalników jest woda, natomiast drugim substancja niepolarna, np. oktanol. Pozwala to na określenie właściwości hydrofilowych lub hydrofobowych cząsteczki, co wpływa na biodostępność danego leku. Metoda opiera się na porównaniu stężenia analizowanej substancji w formie niezjonizowanej w badanych rozpuszczalnikach i przy odpowiednim pH za pomocą metod spektroskopowych.

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, firma Bio-Tech Media sp. z o.o., przykładając szczególną wagę do ich ochrony, dostosowała swoje zasady ich przetwarzania do obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

Nasza zaktualizowana polityka prywatności wprowadza wszystkie pozytywne zmiany, w tym sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Przedstawia sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować, aby skorzystać z przysługujących Ci praw.

W tej chwili nie musisz podejmować żadnych działań, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności ›
Rozumiem