Znajdź nas na:
Mapa laboratoriów w Polsce
Brakuje jakiegoś laboratorium? Zgłoś laboratorium
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Pasze: podstawowe składniki pokarmowe Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Pasze: badanie aminokwasów i materiałów białkowych Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Pasze: badanie substancji i produktów niepożądanych i szkodliwych Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Ryby i przetwory rybne: badania fizykochemiczne Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Badania jakości ścieków komunalnych i przemysłowych Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb____logo_inig_new_bez_napisu_m-01 Interpretacja profilowań geofizycznych Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb____logo_inig_new_bez_napisu_m-01 Badania w warunkach otworowych lub w magazynie: profilowanie rdzeni wiertniczych - określenie całkowitego promieniowania gamma oraz koncentracji pierwiastków: U, Th i K (Gamma Logger), a także ocena składu chemicznego rdzeni (metoda XRF) Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_amara-logo-male produkcja, pakowanie, przepakowywanie spirytusów Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Artykuły mleczarskie i nabiał: ocena organoleptyczna i sensoryczna Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Wyroby cukiernicze: ocena organoleptyczna i sensoryczna Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Artykuły mleczarskie i nabiał: badania wartości odżywczej żywności/GDA Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Pieczywo, wyroby zbożowe, mąka: badania mikrobiologiczne Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Wyroby mięsne i garmażeryjne: badania wartości odżywczej żywności/GDA Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_biocentrum Opracowanie i optymalizacja testów ELISA Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Oleje i tłuszcze: badania wartości odżywczej żywności/GDA Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb____logo_inig_new_bez_napisu_m-01 Monitorowanie, prognozowanie i wykrywanie stref anomalnie wysokich ciśnień porowych i złożowych w profilach wierconych i projektowanych otworach Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_amara-logo-male produkcja, pakowanie, przepakowywanie olei i olejków Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Pasze: badanie kokcydiostatyków Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Oleje i tłuszcze: badania fizykochemiczne Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Wyroby mięsne i garmażeryjne: badania fizykochemiczne Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Owoce, warzywa i ich przetwory: ocena organoleptyczna i sensoryczna Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Napoje i soki: ocena organoleptyczna i sensoryczna Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Koncentraty spożywcze: ocena organoleptyczna i sensoryczna Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_sillikername.silliker-rgb-300dpi Eksperckie badania sensoryczne Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb____logo_inig_new_bez_napisu_m-01 Analiza systemów naftowych (badania skał macierzystych, modelowanie generacji, ekspulsji i migracji węglowodorów, analiza dróg migracji oraz parametrów zbiornikowych pułapek złożowych Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb____logo_inig_new_bez_napisu_m-01 Badania prospekcyjne oraz badania złóż typu tight/shale gas Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Koncentraty spożywcze: badania wartości odżywczej żywności/GDA Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Pasze: badanie składników mineralnych Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Ryby i przetwory rybne: badania wartości odżywczej żywności/GDA Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Tusze i półtusze zwierzęce: badania mikrobiologiczne Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, firma Bio-Tech Media sp. z o.o., przykładając szczególną wagę do ich ochrony, dostosowała swoje zasady ich przetwarzania do obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

Nasza zaktualizowana polityka prywatności wprowadza wszystkie pozytywne zmiany, w tym sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Przedstawia sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować, aby skorzystać z przysługujących Ci praw.

W tej chwili nie musisz podejmować żadnych działań, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności ›
Rozumiem