Znajdź nas na:
Mapa laboratoriów w Polsce
Brakuje jakiegoś laboratorium? Zgłoś laboratorium
Mainpage_thumb_logotyp_wpt_-_wersja_pozioma-pol Oznaczanie właściwości fizycznych i fizykochemicznych Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_vitainsilicalogo_duze PROJEKTOWANIE LEKÓW Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_vitainsilicalogo_duze GENOMIKA Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_vitainsilicalogo_duze BIOLOGIA SYSTEMÓW Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_mtznowe Zarządzanie dokumentacją medyczną. Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_vitainsilicalogo_duze SZKOLENIA Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_genmed Sekwencjonowanie NGS Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb____logo_inig_new_bez_napisu_m-01 Badania i dobór cieczy roboczych oraz solanek do prac związanych z opróbowaniem i rekonstrukcją odwiertów Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_amara-logo-male produkcja, pakowanie, przepakowywanie syropów Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_logotyp_wpt_-_wersja_pozioma-pol Szkolenia Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_neolek Badanie faz cyklu komórkowego i ekspresji białek oraz nekrozy i apoptozy metodą cytometrii przepływowej Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_mtznowe Jonogram. Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_neolek Przyżyciowa wizualizacja luminescencji i fluorescencji w żywym organizmie Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_neolek Badania fizykochemiczne Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_neolek Badania farmakokinetyczne i toksykologiczne in vitro Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_mtznowe Obróbki próbek krwi. Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_mtznowe Podpisywanie świadomej zgody. Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_mtznowe Procedury medyczne w Ośrodku MTZ. Ośrodek badań klinicznych. Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_mtznowe Rekrutacja uczestników. Projekty kliniczne. Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_chemin Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby nadtlenkowej. Metoda miareczkowa. Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_mtznowe Procedury specjalistyczne. Projekty kliniczne. Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_amara-logo-male produkcja, pakowanie, przepakowywanie kropli Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_mtznowe Tworzenie dokumentacji badania. Badania kliniczne. Ośrodek badań klinicznych. Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_mtznowe Pobierania próbek moczu oraz obróbki próbek moczu. Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_mtznowe Zarządzanie badaniami klinicznymi. Badania kliniczne. Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_mtznowe Wysyłki zamrożonych próbek biologicznych. Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_passage_logo_cmyk_duzy Produkcja dla marek (od bazy do zapakowanego kosmetyku) Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_passage_logo_cmyk_duzy Systemy jakości (ISO i GMP szkolenia, dokumentacje, audity) Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_passage_logo_cmyk_duzy Margines Bezpieczeństwa Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_passage_logo_cmyk_duzy Badania i analizy (analizy fizykochemiczne, farmakologiczne, badania mikrobiologiczne, testy konsumenckie, opracowania marketingowe) Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, firma Bio-Tech Media sp. z o.o., przykładając szczególną wagę do ich ochrony, dostosowała swoje zasady ich przetwarzania do obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

Nasza zaktualizowana polityka prywatności wprowadza wszystkie pozytywne zmiany, w tym sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Przedstawia sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować, aby skorzystać z przysługujących Ci praw.

W tej chwili nie musisz podejmować żadnych działań, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności ›
Rozumiem