Znajdź nas na:
Mapa laboratoriów w Polsce
Brakuje jakiegoś laboratorium? Zgłoś laboratorium
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Kompleksowy monitoring składowisk odpadów Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Napoje i soki: badania mikrobiologiczne Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Tusze i półtusze zwierzęce: badania fizykochemiczne Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_amara-logo-male Analiza chemiczna Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Pasze: badanie witamin Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Pasze: pozostałe dodatki paszowe Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Wymagania mikrobiologiczne: woda w kąpieliskach Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Oleje i tłuszcze: badania mikrobiologiczne Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Badania soli drogowej Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb____logo_inig_new_bez_napisu_m-01 Konstrukcja statycznych modeli geologiczno- złożowych 3D Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_chemin Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby jodowej. Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Woda przeznaczona do spożycia: badania mikrobiologiczne Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Testy zgodności odpadów Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Wody powierzchniowe: badania fizykochemiczne Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Analiza gruntów, na których mają być stosowane komunalne osady ściekowe Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Wody podziemne Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Badania jakości ścieków wraz z pobieraniem próbek Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Analiza gleby Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_sillikername.silliker-rgb-300dpi Bezpieczeństwo instalacji wodnych - Legionella Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb____logo_inig_new_bez_napisu_m-01 Analiza procesów diagenetycznych i ich wpływu na parametry zbiornikowe skał Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_chemin Przemysł Spożywczy: pomiar pH. Metoda phmetryczna. Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Woda przeznaczona do spożycia: badania fizykochemiczne Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Naturalne wody mineralne, źródlane i stołowe: badania mikrobiologiczne Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Wymagania mikrobiologiczne: woda chłodnicza Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Badania sanitarne Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Naturalne wody mineralne, źródlane i stołowe: badania fizykochemiczne Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb____logo_inig_new_bez_napisu_m-01 Genetyczna korelacja płynów złożowych ze skałami macierzystymi oraz tworzenie modeli przepływu w skałach zbiornikowych Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_chemin Przemysł Spożywczy: pomiar lepkości za pomocą wiskozymetru. Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_jars-sp.-z-o.o. Badania Legionelli Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły
Mainpage_thumb_amara-logo-male Usługi badawczo-rozwojowe Zadaj zapytanie ofertowe Pokaż szczegóły

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, firma Bio-Tech Media sp. z o.o., przykładając szczególną wagę do ich ochrony, dostosowała swoje zasady ich przetwarzania do obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

Nasza zaktualizowana polityka prywatności wprowadza wszystkie pozytywne zmiany, w tym sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Przedstawia sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować, aby skorzystać z przysługujących Ci praw.

W tej chwili nie musisz podejmować żadnych działań, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności ›
Rozumiem